czech poland english deutch
HlavickaUP-logo.jpg, 7,5kB
Načítání....,

Stavba fotovoltaických elektráren


Nabíze stavbu fotovoltaické elektrárny na klíč. Připravíme pro Vás veškeré materiály a vyřídíme veškerou agendu.


Instalace:

Pro realializaci fotovoltaické elektrárny nabízíme následující postup:

 1. Základem je nás kontaktovat a domluvit si schůzku buď u nás nebo na místě budoucího projektu.
  My posoudíme, zda je projekt realizovatelný a zda je pro Vás vhodný a pokusíme s Vámi přijít na optimální řešení.
 2. Po konzultaci s Vámi vypracujeme cenovou nabídku a technickou specifikaci.
 3. Velmi důležitou části realizace fotovoltaické elektrárny je vyplnění žádosti výrobce elektřiny o připojení k distribuční soustavě. Vyjádření by mělo přijít do 30-ti dnů od podání žádosti.
 4. Pokud vyjádření k připojení proběhne bez komplikací, můžeme přistoupit k podpisu smlouvy o dílo mezi Vámi a naší firmou Protech group s.r.o.
 5. Po podpisu smlouvy můžeme ihned začít realizovat stavbu fotovoltaické elektrárny podle námi vypracovaného projektu.
 6. Po dokončení výstavby fotovltaické elektrárny provedem revizi a odzkoušíme funkčnost elektrrány.
 7. Dalším důležitým legislatvním krokem je vyřízení licence na výrobu elektřiny na ERÚ.
  V tomto kroku je třeba vyplnit více žádosti a vyřídit určité dokumenty. S tím Vám samozřejmě pomůžeme. Seznam potřebných žádostí a dokumentů najdete zde
 8. Posledním legislativním krokem je uzavření smlouvy s distribuční společností (ČEZ, EON).
 9. Pokud všechny předchozí kroky budou bez komplikací budeme Vám moci spustit přibližně po 1-2 měsících Vaší fotovoltaickou elektrárnu.