czech poland english deutch
HlavickaUP-logo.jpg, 7,5kB
Načítání....,

Instalace solárních systémů


Ohřev teplé vody pomocí slunečních kolektorů je typickým příkladem využití sluneční energie. Systém je poměrně jednoduchý, účinný a spolehlivý. Zkušenosti ukazují, že dobře navržené kvalitní zařízení dokáže ušetřit až 70 % ročních nákladů spojených s přípravou teplé vody. Solární systémy dokáží pracovat vyspělým technologiím s účinností až 80%. Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou jednotku podle teplotního rozdílu mezi slunečními kolektory a zásobníkem teplé vody. Dohřev teplé vody se v případě potřeby provádí u všech typů el. topnou jednotkou TJ 6/4“, u typů se dvěma výměníky také pomocí horního výměníku kotlem.


Nabízíme instalaci solárního kolektorů pro ohřev vody. Připravíme pro Vás veškeré materiály a vyřídíme veškerou agendu spojenou s dotačním programem Nová zelená úsporám.


Instalace:

Pro realizaci solárního termického systému nabízíme následující postup:

  1. Základem je nás kontaktovat a domluvit si schůzku u nás nebo na místě budoucího projektu.
    My posoudíme, zda je projekt realizovatelný a zda je pro Vás vhodný a pokusíme s Vámi přijít na optimální řešení.
  2. Po konzultaci s Vámi vypracujeme cenovou nabídku a technickou specifikaci.
  3. V případě využití dotačního programu "Nová zelená úsporám" je nutné vyplnit žádost o přidělení příspěvku. Vyjádření by mělo přijít do 30-ti dnů od podání žádosti.
  4. Pokud vyjádření k připojení proběhne bez komplikací, můžeme přistoupit k podpisu smlouvy o dílo mezi Vámi a naší firmou Protech group s.r.o.
  5. Po podpisu smlouvy můžeme ihned začít realizovat instalaci solárního ogřevu vody podle námi vypracovaného projektu.
  6. Po dokončení instalace odzkoušíme funkčnost solárního systému.
  7. Dalším důležitým legislatvním krokem, v případě dotačního programu "Nová zelená úsporám", je podání žádosti o vyplacení příspěvku.
  8. Pokud všechny předchozí kroky budou bez komplikací budeme Vám moci spustit přibližně po 1-2 měsících Vaší solární termickou soustavu.