czech poland english deutch
HlavickaUP-logo.jpg, 7,5kB
Načítání....,

Nová zelená úsporám


Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský vyhlásil výzvu k podávání žádostí z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Dne 6. ledna nabyla účinnost Směrnice č. 1/2014 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám.

Cílem programu Nová zelená úsporám je snížení emisí skleníkových plynů, dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby a zlepšení stavu životního prostředí.


Alokovaná částka:

Pro výzvu je alokováno 1 900 000 000,-Kč


Harmonogram výzvy:

Zahájení příjmu žádostí - 1. dubna 2014 Ukončení příjmu žádostí - 31. října 2014 nebo vyčerpání stanovené alokace


Kolik mohu získat:

Solární kolektory na ohřev vody - 40% maximálně však 35 000,-Kč Solární kolektory na ohřev vody a přitápění - 40% maximálně však 50 000,-Kč


Pro naše zákazníky vyřizujeme veškerou administrativu spojenou s dotací.

zelena_usporam.png, 249kB