Princip solárního systému


Solární trubicové kolektory výrazně snižují náklady na energeticky náročný ohřev vody i vytápění domu. Sluneční energii, která na ně dopadá, přeměňují na teplo. To je přenášeno teplonosnou látkou potrubím do tepelného výměníku. Voda z tepeplného výměníku může být využita pro ohřev vody, bazénu nebo vytápění.

Výhodou slunečního kolektoru je, že není příliš závislý na úrovni slunečního záření, jeho výkon zásadně neoslabí nižší teploty ani proudění vzduchu. Celoroční solární systémy využívají teplonosnou kapalinu s bodem tuhnutí -35°C.Složení heat pipe trubicerez_trubici.jpg, 38,1kB


Princip heat pipe trubiceprincip_trubice.jpg, 36,3kB


Průběh ohřevu vodyprincip_ohrevu_vody.jpg, 63,4kB


Schéma zapojení solárního systémuprincip_solarniho_systemu.jpg, 60,2kB